Lukov

Lukov

  Oficiální stránky obce.
  Městys Lukov
  669 02 Lukov 92           
  Telefon: 515 236506

 E-mail:

obeclukov@tiscali.cz

podatelna.lukov@tiscali.cz

 

 

 
     

Celkem návštěv

 

Zde klikni pro zobrazení mapy

 

 

 

www.weblight.cz

Úřední deska 

 

 Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů obce Lukov:

 http://lukov.centralni-adresa.net/

 

        VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST               

Kliknutím na odkaz níže si můžete zjistit cenu a kvalitu vody v naší obci:

http://www.vodarenska.cz/kvalita-a-cena-vody

 

Lukovský zpravodaj:

 

KOTLÍKOVÉ DOTACE:

Oznamujeme občanům,že veškeré informace,včetně kontaktů na pracovníky Jihomoravského kraje,jsou uvedeny na vývěsce vedle kulturního domu. Lze je získat i na obecním úřadě.

 

Výzva: kontrola čísel žlutých popelnic!

Seznam pro kontrolu popelnic:

 

 Aktuální odkazy !!!

 Nahlásit napouštění bazénů
 Rybářské závody 2016
 Svolání zastupitelstva č.14/2016
 Zásady rybolovu Lukov 2016
 Zápis zastupitelstva č.13/2016
 Kalendář svozu odpadů

 

O obci

Počet obyvatel ke dni 1.1.2014 byl  265.

  Městys Lukov se rozkládá v jihozápadní části Moravy s přibližnou zeměpisnou polohou 48°52 minut severní šířky a 15°55 minut východní zeměpisné délky. Od města Znojma je vzdálena 13 km směrem západním. Státní hranici s Rakouskem tvoří jižním směrem ve vzdálenosti asi 2 km řeka Dyje. Rozloha lukovského katastru je 1.402 ha. Hranice katastru mají tvar zhruba obdélníku s delšími stranami na východ a na západ. Na východě je našim sousedem obec Podmolí, na severu Bezkov, na severozápadě Horní Břečkov, na západě Čížov. Jih našeho katastru je tvořen řekou Dyjí. Obec je položena na rovině, která přechází do jižně se svažujícího svahu.Terén se pak zase zvedá a tvoří údolí, kterým protéká nenápadný potůček, který ústí na jihu do Dyje. Nadmořská výška obce je 416 m nad mořem. Pole jsou zde úrodná, pozemky jsou položeny většinou na rovině nebo mírném svahu. Část lesů a luk kolem Dyje se nazývá Galisch. Lesy jsou převážně listnaté - habr, dub, buk, smíšené nebo i jehličnaté - borovice, smrk. Pobyt v nich za horkého léta je příjemným osvěžením. Na podzim, když listí stromů mění barvy, je na tyto komplexy nádherný pohled.

  Hlubokým údolím těchto lesů se vine řeka Dyje. Většinou není hluboká, jen v některých místech jsou hlubší tůně. Voda v Dyji je vlivem vranovské přehrady dost studená a v zimě díky ní zase nezamrzá.

  Květena tady má svoje zvláštnosti, na jaře najdeme v dyjském údolí množství sněženek, později zpestří lesní půdu fialové květy koniklece. Na Vraní skále najdeme v červnu krásné žluté kosatce, obrovské divizny a skály nad řekou zdobí překrásné trsy žluté tařice.

  V korunách stromů se zdržuje mnoho zpěvného ptactva: kosi, drozdi, pěnkavy, slavíci. Datel, žlůva a strakapoud proklepávají nemocné stromy. Je zde i mnoho dravců, například poštolka, jestřáb a káně. Na Vraní skálu se vracejí každoročně stěhovaví sokoli.

  Ze zvěře zde zaujmou velká stáda jelenů. Jsou zde i mufloni, srnčí, lišky divočáci a zajíci. V odlehlých místech v Dyji se na několika místech ukazují vzácné vydry. V nepřístupných skalách dyjských strání najdeme kunu skalní i lesní.

  Obyvatelstvo bylo až do 9. května  1945 německé národnosti, kromě asi deseti českých lidí. Počet se pohyboval kolem 450 osob, po osvobození začalo osídlování českými lidmi. Jako první přišli do Lukova pohraničníci, v červnu pak už začalo osídlování a po několika staletích se tak Lukov vrátil do českých rukou.

Nahoru

 

Parlament České republiky rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny č. 98 udělil 31.1.2002 obci Lukov obecní znak a prapor.

Zdůvodnění znaku a praporu obce Lukov.

Znak : Autor návrhu ( heraldik J.V. Pavlů ) využil starého pečetního znamení , které přenesl do znaku obce. Kvůli většímu odlišení od mnoha jiných podobných znaků doplnil figuru hradu dvěma štítky – znaky Krajířů z Krajku, za nichž Lukov získal statut městečka. Základní barvou znaku je modrá, symbolizující blízký tok Dyje, nad nímž byl ve druhé polovině 14. století postaven i Nový Hrádek.

Z předkládaného návrhu znaku vychází i obecní prapor, vytvořený v souladu se zásadami a zvyklostmi vexilologické tvorby.

 

Nahoru

 

Historie:
první písemná zpráva o obci je v zakládací listině Louckého kláštera, kde je zmíněna osada
 Prilucea (pravděpodobně Lukov), pochází z roku 1190....

Nahoru

 

Turistika:

obec leží u Národního parku Podyjí a díky tomu je zde od jara do podzimu čilý turistický ruch.

 Překrásným údolím Národního parku se můžete vydat po několika cyklistických a pěších

 stezkách podél řeky Dyje, na nádhernou vyhlídku z Nového Hrádku...

Nahoru

 

Služby:
vzhledem k čilému turistickému ruchu vzniklo v obci zázemí pro cyklisty i pěší turisty v podobě
 několika penzionů se stravováním, půjčovna kol pro cyklisty, je zde obchod se smíšeným
 zbožím, autoopravna, restaurace a koncem roku 2005 dostavěný dům s chráněnými byty....

 Nahoru

Kultura:
každý rok na podzim se zde koná obecní posvícení, koncem zimy slavíme masopust,
 na místním rybníce hrají děti přes zimu hokej a v létě je zde možnost rybolovu...

 

Nahoru

 

Za krásami okolí

Národní park Podyjí

Zřícenina Nový Hrádek

Čarokrásná Dyje

Za humny

  

        ART Mikuš

 

 

 

 

Vitin Mikus © 2006 Obec Lukov.

 

Tyto stránky byly naposledy aktualizovány 07.06.2016